آموزش هندسه۲

آموزش هندسه۲ به صورت کلیپ دانش آموزان و علاقه مندان ، برای دریافت آموزش هندسه۲ ، پایه ی یازدهم رشته ی ریاضی فیزیک ، می توانند از لینک های ذیل این متن استفاده نمایند.

لینک کلیپ های تدریس

مدرس : جابرعامری

هندسه۲

https://www.aparat.com/v/3rfW6?playlist=321388 جلسه۱
https://www.aparat.com/v/wrg2Q?playlist=321388 جلسه۲
https://www.aparat.com/v/2Cg3T?playlist=321388 جلسه۳
https://www.aparat.com/v/XblVx?playlist=321388 جلسه۴
https://aparat.com/v/7N2et جلسه۵
https://aparat.com/v/1U8wR جلسه۶
https://aparat.com/v/fxwyS جلسه۷
https://aparat.com/v/GOlmq جلسه۸
https://aparat.com/v/PFgDm جلسه۹
https://aparat.com/v/pDKk9 جلسه۱۰
https://aparat.com/v/DWauF جلسه۱۱
https://aparat.com/v/k8Mz2 جلسه۱۲
https://aparat.com/v/b50JO جلسه۱۳
https://aparat.com/v/Oj2iG جلسه۱۴
https://aparat.com/v/5UtQF جلسه۱۵
https://aparat.com/v/qtn2L جلسه۱۶
https://aparat.com/v/rF64x جلسه۱۷
https://aparat.com/v/vK7AB جلسه۱۸
https://www.aparat.com/v/AdJqb جلسه۱۹
https://aparat.com/v/yLgVE جلسه۲۰
https://aparat.com/v/qBNCm جلسه۲۱
https://aparat.com/v/YEF7d جلسه۲۲
https://aparat.com/v/ujzw3 جلسه۲۳
https://aparat.com/v/X6p7Q جلسه۲۴
https://aparat.com/v/KTBAv جلسه۲۵
https://aparat.com/v/lvPpS جلسه۲۶
https://aparat.com/v/VeYIk جلسه۲۷
https://aparat.com/v/MOXdG جلسه۲۸
https://aparat.com/v/w3UvB جلسه۲۹
https://aparat.com/v/CR3Bz جلسه۳۰
https://aparat.com/v/SlHV7 جلسه۳۱
https://aparat.com/v/vZfo6 جلسه۳۲

تمام جلسات هندسه۲

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *