آموزش حسابان۱

دانش آموزان و علاقه مندان ، برای دریافت آموزش حسابان۱، پایه ی یازدهم رشته ی ریاضی و فیزیک ، می توانند از لینک های ذیل این متن استفاده نمایند. لینک کلیپ های تدریس مدرس : جابرعامری حسابان۱ جلسه ۱ https://www.aparat.com/v/BrDVL?playlist=321390 جلسه۲ https://www.aparat.com/v/QfHLV?playlist=321390 جلسه۳ https://www.aparat.com/v/gkHEt?playlist=321390 جلسه۴ https://www.aparat.com/v/F35Tz?playlist=321390 جلسه۵ https://aparat.com/v/Lt6rk جلسه۶ https://aparat.com/v/Lt6rk جلسه۷ https://aparat.com/v/d9iaW جلسه۸ https://aparat.com/v/zCAfd جلسه۹ …