نمونه سئوال ریاضی۱

برای دریافت نمونه سئوال درس ریاضی۱ پایه ی دهم ریاضی فیزیک و علوم تجربی می تواند از لینک های واقع در ادامه ی مطلب استفاده نمایید. نمونه سئوال ریاضی۱ نوبت آزمون خرداد ۹۶ خرداد۹۶ خرداد۹۷ خرداد۹۷ خرداد ۹۸ خرداد۹۸

نمونه سئوال پایه ۱۲

دانش آموزان و علاقه مندان می توانند نمونه سئوال پایه ی دوازدهم را از لینک های واقع در ادامه ی مطلب دریافت نمایند. این نمونه سئوال ها به منظور آشنایی دانش آموزان با نمونه سئوال نظام جدید آموزشی توسط همکاران استان های مورد اشاره تهیه شده اند و می توانند نمونه ی مناسب برای دبیران …