محتوای کنکور

دانش آموزان شرکت کننده در کلاس کنکور آموزشگاه فروع علم می توانند محتوای آموزشی را مطابق جلسات قبل را از لینک های زیر دریافت نمایند. هر فایل فقط به مدت یک هفته روی سایت قرار می گیرد.