معرفی کتاب

کتاب آمادگی برای امتحان نهایی هندسه۳ ویژه ی دانش آموزان پایه ی دوازدهم رشته ریاضی به درخواست انتشارات مبتکران وبا هدف استفاده دانش آموزان پایه دوازدهم برای موفقیت در آزمون نهایی، کتاب هندسه ۳ پایه ۱۲ ریاضی و فیزیک تالیف شد.در این کتاب در کنار مسائل امتحان نهایی پرسش ، تمرین و مسائلی هم مطرح …

برنامه امتحانات نهایی شهریور ۱۴۰۱

برنامه امتحانات نهایی شهریور ماه ۱۴۰۱ برنامه امتحانات نهایی پایه دوازدهم روزانه، بزرگسال، آموزش از راه دور و داوطلبان آزاد رشته های شاخه نظری دوره دوم متوسطه در نوبت شهریور ماه سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ را از فایل ضمیمه دریافت کنید .                             …

کتب ریاضی مقاطع سه گانه (چاپ ۱۴۰۱)

دبیران ، دانش آموزان و کلیه ی ریاضی دوستان و علاقه مندان به ریاضیات مقدماتی و آموزش آن می توانند برای دریافت کتب ریاضی مقاطع سه گانه آموزش و پرورش ، از لینک های واقع در ادامه این مطلب را دریافت نمایند. دبیران ، دانش آموزان و کلیه ی ریاضی دوستان و علاقه مندان به …

آموزش ریاضیات گسسته

آموزش ریاضیات گسستهبه صورت کلیپ دانش آموزان و علاقه مندان ، برای دریافت آموزش ریاضیات گسسته ، پایه ی دوازدهم رشته ی ریاضی فیزیک ، می توانند از لینک های ذیل این متن استفاده نمایند. لینک کلیپ های تدریس مدرس : جابرعامری ریاضیات گسسته جلسه۱   https://www.aparat.com/v/r3VMH جلسه۲   https://www.aparat.com/v/aDBbo?playlist=536639 جلسه۳   https://www.aparat.com/v/3Qufs?playlist=536639 جلسه۴   …

آموزش هندسه۳

آموزش هندسه۳ به صورت کلیپ دانش آموزان و علاقه مندان ، برای دریافت آموزش هندسه۳ ، پایه ی دوازدهم رشته ی ریاضی فیزیک ، می توانند از لینک های ذیل این متن استفاده نمایند. لینک کلیپ های تدریس مدرس : جابرعامری هندسه۳ جلسه۱ https://www.aparat.com/v/B6C5I?playlist=536616 جلسه۲ https://www.aparat.com/v/1pYho?playlist=536616 جلسه۳ https://www.aparat.com/v/WJP61 جلسه۴ https://aparat.com/v/6P2SI جلسه۵ https://aparat.com/v/zVk5x جلسه۶ https://aparat.com/v/IL9Mg جلسه۷ …

آموزش هندسه۱

آموزش هندسه۱ به صورت کلیپ دانش آموزان و علاقه مندان ، برای دریافت آموزش هندسه۱ ، پایه ی دهم رشته ی ریاضی فیزیک ، می توانند از لینک های ذیل این متن استفاده نمایند. لینک کلیپ های تدریس مدرس : جابرعامری هندسه۱ جلسه۱   https://www.aparat.com/v/zLVZA?playlist=321422 جلسه۲   https://www.aparat.com/v/2SEWO?playlist=321422 جلسه۳   https://www.aparat.com/v/6dGsF?playlist=321422 جلسه۴   https://www.aparat.com/v/qhRQm?playlist=321422 جلسه۵ …

آموزش هندسه۲

آموزش هندسه۲ به صورت کلیپ دانش آموزان و علاقه مندان ، برای دریافت آموزش هندسه۲ ، پایه ی یازدهم رشته ی ریاضی فیزیک ، می توانند از لینک های ذیل این متن استفاده نمایند. لینک کلیپ های تدریس مدرس : جابرعامری هندسه۲ https://www.aparat.com/v/3rfW6?playlist=321388   جلسه۱ https://www.aparat.com/v/wrg2Q?playlist=321388   جلسه۲ https://www.aparat.com/v/2Cg3T?playlist=321388   جلسه۳ https://www.aparat.com/v/XblVx?playlist=321388   جلسه۴ https://aparat.com/v/7N2et …

آموزش حسابان۲

آموزش حسابان۲ به صورت کلیپ دانش اموزان و علاقه مندان ، برای دریافت آموزش ریاضی۱، پایه ی دهم رشته های علوم تجربی و ریاضی فیزیک ، می توانند از لینک های ذیل این متن استفاده نمایند. . . . . . . آموزش حسابان۲ به صورت کلیپ لینک کلیپ های تدریس مدرس : جابرعامری حسابان۲ …

آموزش آمار و احتمال

دانش آموزان و علاقه مندان ، برای دریافت آموزش آمار و احتمال ، پایه ی یازدهم رشته ی ریاضی و فیزیک ، می توانند از لینک های ذیل این متن استفاده نمایند. لینک کلیپ های تدریس مدرس : جابرعامری آمار و احتمال جلسه۱ https://www.aparat.com/v/V1oSg?playlist=321383 جلسه۲ https://www.aparat.com/v/lvtey?playlist=321383 جلسه۳ https://www.aparat.com/v/rcYZB?playlist=321383 جلسه۴ https://aparat.com/v/w6PaL جلسه۵ https://aparat.com/v/H8zBk جلسه۶ https://aparat.com/v/G5Q8k جلسه۷ …

آموزش حسابان۱

دانش آموزان و علاقه مندان ، برای دریافت آموزش حسابان۱، پایه ی یازدهم رشته ی ریاضی و فیزیک ، می توانند از لینک های ذیل این متن استفاده نمایند. لینک کلیپ های تدریس مدرس : جابرعامری حسابان۱ جلسه ۱ https://www.aparat.com/v/BrDVL?playlist=321390 جلسه۲ https://www.aparat.com/v/QfHLV?playlist=321390 جلسه۳ https://www.aparat.com/v/gkHEt?playlist=321390 جلسه۴ https://www.aparat.com/v/F35Tz?playlist=321390 جلسه۵ https://aparat.com/v/Lt6rk جلسه۶ https://aparat.com/v/Lt6rk جلسه۷ https://aparat.com/v/d9iaW جلسه۸ https://aparat.com/v/zCAfd جلسه۹ …