آموزش هندسه۱

آموزش هندسه۱ به صورت کلیپ دانش آموزان و علاقه مندان ، برای دریافت آموزش هندسه۱ ، پایه ی دهم رشته ی ریاضی فیزیک ، می توانند از لینک های ذیل این متن استفاده نمایند.

لینک کلیپ های تدریس

مدرس : جابرعامری

هندسه۱

جلسه۱ https://www.aparat.com/v/zLVZA?playlist=321422
جلسه۲ https://www.aparat.com/v/2SEWO?playlist=321422
جلسه۳ https://www.aparat.com/v/6dGsF?playlist=321422
جلسه۴ https://www.aparat.com/v/qhRQm?playlist=321422
جلسه۵ https://aparat.com/v/G9SpB
جلسه۶ https://www.aparat.com/v/1uBXe
جلسه۷ https://aparat.com/v/NLAdz
جلسه۸ https://aparat.com/v/ibp7Q
جلسه۹ https://aparat.com/v/e3VQm
جلسه۱۰ https://aparat.com/v/PbENp
جلسه۱۱ https://aparat.com/v/Hw7UO
جلسه۱۲ https://aparat.com/v/JmZFz
جلسه۱۳ https://aparat.com/v/SweK6
جلسه۱۴ https://aparat.com/v/ZECRi
حلسه۱۵ https://aparat.com/v/TkPbw
جلسه۱۶ https://aparat.com/v/ZRJli
جلسه۱۷ https://aparat.com/v/6b09f
جلسه۱۸ https://aparat.com/v/Le8Ml
جلسه ۱۹ https://aparat.com/v/52NCn
جلسه۲۰ https://aparat.com/v/8I2Vk
جلسه۲۱مساحت چند ضلعی های مهمhttps://aparat.com/v/Tptd3
جلسه۲۲حل تمرین برای مساحتhttps://aparat.com/v/8qjtV
جلسه۲۳ https://aparat.com/v/UL1QV
جلسه۲۴ https://aparat.com/v/e9g4t
جلسه۲۵ https://aparat.com/v/c7dia
جلسه۲۶ https://aparat.com/v/rUGKM
جلسه۲۷ https://aparat.com/v/g34sU
جلسه۲۸ https://aparat.com/v/8Aw4C
جلسه۲۹ https://aparat.com/v/bEsDn
جلسه۳۰ https://aparat.com/v/cbQ4N

کل کتاب تدریس شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *