آموزش آمار و احتمال

دانش آموزان و علاقه مندان ، برای دریافت آموزش آمار و احتمال ، پایه ی یازدهم رشته ی ریاضی و فیزیک ، می توانند از لینک های ذیل این متن استفاده نمایند. لینک کلیپ های تدریس مدرس : جابرعامری آمار و احتمال جلسه۱ https://www.aparat.com/v/V1oSg?playlist=321383 جلسه۲ https://www.aparat.com/v/lvtey?playlist=321383 جلسه۳ https://www.aparat.com/v/rcYZB?playlist=321383 جلسه۴ https://aparat.com/v/w6PaL جلسه۵ https://aparat.com/v/H8zBk جلسه۶ https://aparat.com/v/G5Q8k جلسه۷ …