آموزش حسابان۱

دانش آموزان و علاقه مندان ، برای دریافت آموزش حسابان۱، پایه ی یازدهم رشته ی ریاضی و فیزیک ، می توانند از لینک های ذیل این متن استفاده نمایند.

لینک کلیپ های تدریس

مدرس : جابرعامری

حسابان۱

جلسه ۱https://www.aparat.com/v/BrDVL?playlist=321390
جلسه۲https://www.aparat.com/v/QfHLV?playlist=321390
جلسه۳https://www.aparat.com/v/gkHEt?playlist=321390
جلسه۴https://www.aparat.com/v/F35Tz?playlist=321390
جلسه۵https://aparat.com/v/Lt6rk
جلسه۶https://aparat.com/v/Lt6rk
جلسه۷https://aparat.com/v/d9iaW
جلسه۸https://aparat.com/v/zCAfd
جلسه۹https://aparat.com/v/qkUQx
جلسه۱۰https://aparat.com/v/X3agT
جلسه۱۱https://aparat.com/v/jxDnl
جلسه۱۲https://aparat.com/v/aVxAL
جلسه۱۳https://aparat.com/v/eFvQo
جلسه۱۴https://aparat.com/v/sedYu
جلسه۱۵https://www.aparat.com/v/rVdZG
جلسه۱۶https://aparat.com/v/ibeOr
جلسه۱۷https://aparat.com/v/8lzHP
جلسه۱۸https://aparat.com/v/4hEql
جلسه۱۹https://aparat.com/v/VGPjY
جلسه۲۰https://aparat.com/v/vdxJg
جلسه۲۱https://aparat.com/v/fjpXk
جلسه۲۲https://aparat.com/v/fsuTx
جلسه۲۳https://aparat.com/v/ZEICy
جلسه۲۴https://aparat.com/v/FE7v8
جلسه۲۵https://aparat.com/v/ky2cg
جلسه۲۶https://aparat.com/v/5AsxV
جلسه۲۷https://aparat.com/v/xdvK6
جلسه۲۸https://aparat.com/v/Baygn
جلسه۲۹https://aparat.com/v/8mlYx
جلسه۳۰https://aparat.com/v/BicrL
جلسه۳۱https://aparat.com/v/WtYUq
جلسه۳۲https://aparat.com/v/v5rQ8
جلسه۳۳https://aparat.com/v/xItJp
جلسه۳۴https://aparat.com/v/wO1k6
جلسه۳۵https://aparat.com/v/rVYNk
جلسه۳۶https://aparat.com/v/0aHP7
جلسه۳۷https://aparat.com/v/NxP8u
جلسه۳۸https://aparat.com/v/5AfDN
جلسه۳۹https://aparat.com/v/K5zGR
جلسه۴۰https://aparat.com/v/TzcOJ
جلسه۴۱https://aparat.com/v/KRiHG

تمام جلسات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *