دريافت پاسخ سئوالات كنكور سراسري

ويرايش دوم جزوات موضوعي حل سئوالات كنكور سراسري جهت استفاده ي علاقه مندان در ادامه ي مطلب قرار دارند.

قابل ذكر است كه اين جزوات به تدريج تكميل خواهند شد و از مراجعه كنندگان انتظار مي رود كه نظرات تكميلي خود را براي اينجانب از طريق سايت ارسال نمايند.

جزوات موضوعي حل سئوالات كنكور سراسري

 

 

 

موضوع فايل مربوطه
لگاريتم logaritm.pdf [۱۰۰٫۱۲ کيلوبايت] ( تعداد دانلود: ۲۱۷۱)
دنباله هاي حسابي و هندسي donbale-hesabi-va-hendesi.pdf [۸۷٫۱۵ کيلوبايت] ( تعداد دانلود: ۱۹۳۲)
معادلات و توابع درجه ي ۲ tabea-va-moadele-d2.pdf [۹۵٫۴۳ کيلوبايت] ( تعداد دانلود: ۱۷۹۸)
نامعادلات namoadelat.pdf [۱۱۷٫۲۹ کيلوبايت] ( تعداد دانلود: ۱۶۸۸)
ماتريس و دترمينان matris-va-determinan.pdf [۹۹٫۴ کيلوبايت] ( تعداد دانلود: ۱۶۸۱)
تركيبيات tarkibiyat.pdf [۱۲۹٫۹۷ کيلوبايت] ( تعداد دانلود: ۱۵۹۰)
تقسيم چند جمله اي ها taqsim.pdf [۸۷٫۲۷ کيلوبايت] ( تعداد دانلود: ۱۴۵۶)
بسط دو جمله اي bast.pdf [۹۵٫۵۲ کيلوبايت] ( تعداد دانلود: ۱۵۶۵)
مثلثات mosalesat.pdf [۲۱۹٫۳۱ کيلوبايت] ( تعداد دانلود: ۱۵۱۸)
آمار و مدل سازی amar.pdf [۱۴۴٫۷۶ کيلوبايت] ( تعداد دانلود: ۱۰۶۱)
دنباله donbaleh.pdf [۹۶٫۹۷ کيلوبايت] ( تعداد دانلود: ۱۰۵۷)
حد و پیوستگی had-va-peyvastagi.pdf [۲۴۶٫۷۳ کيلوبايت] ( تعداد دانلود: ۹۴۵)
مشتق moshtagh.pdf [۱۰۰٫۶۹ کيلوبايت] ( تعداد دانلود: ۱۰۳۶)
كاربرد مشتق karbord-moshtagh.pdf [۱۴۱٫۷۵ کيلوبايت] ( تعداد دانلود: ۷۳۰)
انتگرال antegral.pdf [۱۸۲٫۸۸ کيلوبايت] ( تعداد دانلود: ۶۸۸)
تابع tabea.pdf [۲۴۴٫۸۳ کيلوبايت] ( تعداد دانلود: ۱۳۷۶)
هندسه ۱ hendeseh1-f1.pdf [۹۳٫۵۴ کيلوبايت] ( تعداد دانلود: ۱۲۶۴)
hendesh1-f2.pdf [۴۳۲٫۳۷ کيلوبايت] ( تعداد دانلود: ۱۲۲۴)
hendeseh1-f3.pdf [۱۶۳٫۵ کيلوبايت] ( تعداد دانلود: ۱۰۰۹)
hendeseh1-f4.pdf [۳۲۸٫۹۴ کيلوبايت] ( تعداد دانلود: ۱۱۷۵)
ریاضی گسسته gosasteh-b1.pdf [۱۱۷٫۰۷ کيلوبايت] ( تعداد دانلود: ۱۰۷۷)
go-f2.pdf [۱۶۲٫۲۹ کيلوبايت] ( تعداد دانلود: ۶۸۷)
gosasteh-gh3.pdf [۸۸٫۶۷ کيلوبايت] ( تعداد دانلود: ۵۷۰)
ehtema-gosasteh.pdf [۱۳۴٫۲۱ کيلوبايت] ( تعداد دانلود: ۵۵۱)
هندسه تحلیلی و جبر خطی فصل۱ tahlili-f1.pdf [۱۱۷٫۲۲ کيلوبايت] ( تعداد دانلود: ۱۰۰۶)
فصل۲ tahlili-f2.pdf [۱۴۸٫۰۷ کيلوبايت] ( تعداد دانلود: ۷۰۴)
فصل۳ tahlili-f3.pdf [۱۲۹٫۷۱ کيلوبايت] ( تعداد دانلود: ۶۸۲)
فصل۴ matris-va-det.pdf [۹۰٫۹۴ کيلوبايت] ( تعداد دانلود: ۶۲۲)
فصل۵ f5-tahlili.pdf [۹۳٫۱ کيلوبايت] ( تعداد دانلود: ۵۳۵)
هندسه ۲ فصل۱ hendese2-f1.pdf [۲۲۰٫۲۹ کيلوبايت] ( تعداد دانلود: ۸۵۱)
فصل۲ hendese2-f2.pdf [۱۴۲٫۷۲ کيلوبايت] ( تعداد دانلود: ۸۱۶)
فصل۳ hendese2-f3.pdf [۱۱۹٫۴۱ کيلوبايت] ( تعداد دانلود: ۷۹۶)
فصل۴ hendese2-f4.pdf [۷۲٫۰۱ کيلوبايت] ( تعداد دانلود: ۷۶۵)
جبر و احتمال استدلال estedlal.pdf [۸۴٫۹۶ کيلوبايت] ( تعداد دانلود: ۶۳۶)
مجموعه ها majmooae.pdf [۱۶۲٫۵۶ کيلوبايت] ( تعداد دانلود: ۶۸۳)
احتمالات

ehtemal.pdf [۱۹۷٫۹۱ کيلوبايت] ( تعداد دانلود: ۷۱۷)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *