آموزش هندسه۲

آموزش هندسه۲ به صورت کلیپ دانش آموزان و علاقه مندان ، برای دریافت آموزش هندسه۲ ، پایه ی یازدهم رشته ی ریاضی فیزیک ، می توانند از لینک های ذیل این متن استفاده نمایند. لینک کلیپ های تدریس مدرس : جابرعامری هندسه۲ https://www.aparat.com/v/3rfW6?playlist=321388   جلسه۱ https://www.aparat.com/v/wrg2Q?playlist=321388   جلسه۲ https://www.aparat.com/v/2Cg3T?playlist=321388   جلسه۳ https://www.aparat.com/v/XblVx?playlist=321388   جلسه۴ https://aparat.com/v/7N2et …