آموزش ریاضیات گسسته

آموزش ریاضیات گسستهبه صورت کلیپ دانش آموزان و علاقه مندان ، برای دریافت آموزش ریاضیات گسسته ، پایه ی دوازدهم رشته ی ریاضی فیزیک ، می توانند از لینک های ذیل این متن استفاده نمایند. لینک کلیپ های تدریس مدرس : جابرعامری ریاضیات گسسته جلسه۱   https://www.aparat.com/v/r3VMH جلسه۲   https://www.aparat.com/v/aDBbo?playlist=536639 جلسه۳   https://www.aparat.com/v/3Qufs?playlist=536639 جلسه۴   …