آموزش هندسه۱

آموزش هندسه۱ به صورت کلیپ دانش آموزان و علاقه مندان ، برای دریافت آموزش هندسه۱ ، پایه ی دهم رشته ی ریاضی فیزیک ، می توانند از لینک های ذیل این متن استفاده نمایند. لینک کلیپ های تدریس مدرس : جابرعامری هندسه۱ جلسه۱   https://www.aparat.com/v/zLVZA?playlist=321422 جلسه۲   https://www.aparat.com/v/2SEWO?playlist=321422 جلسه۳   https://www.aparat.com/v/6dGsF?playlist=321422 جلسه۴   https://www.aparat.com/v/qhRQm?playlist=321422 جلسه۵ …