سئوالات موضوعي رياضي 3 فني

نويسنده: ADMIN | تاريخ: 12 آذر 1395 | بازديدها: 1223

0

آشنايي با نمونه سئوالات موضوعي امتحانات نهايي مي تواند كمك هاي موثري به دانش آموزان داشته باشد.علاقه مندان براي دريافت نمونه سئوالات موضوعي امتحانات نهايي درس رياضي سوم فني پايه ي سوم متوسطه ، رشته هاي فني و حرفه اي مي توانند به لينك هاي ادامه ي مطلب مراجعه كنند.


 

موضوع: سئوالات موضوعي نهايي

 

سئوالات موضوعي رياضي 3 انساني

نويسنده: ADMIN | تاريخ: 12 آذر 1395 | بازديدها: 1725

0

آشنايي با نمونه سئوالات موضوعي امتحانات نهايي مي تواند كمك هاي موثري به دانش آموزان داشته باشد.علاقه مندان براي دريافت نمونه سئوالات موضوعي امتحانات نهايي درس رياضي3 پايه ي سوم متوسطه ، رشته ي علوم انساني مي توانند به لينك هاي ادامه ي مطلب مراجعه كنند.


 

موضوع: سئوالات موضوعي نهايي

 

سئوالات موضوعي رياضي 3 تجربي

نويسنده: ADMIN | تاريخ: 12 آذر 1395 | بازديدها: 2087

0
آشنايي با نمونه سئوالات موضوعي امتحانات نهايي مي تواند كمك هاي موثري به دانش آموزان داشته باشد.علاقه مندان براي دريافت نمونه سئوالات موضوعي امتحانات نهايي درس رياضي3 پايه ي سوم متوسطه ، رشته ي علوم تجربي مي توانند به لينك هاي ادامه ي مطلب مراجعه كنند.

موضوع: سئوالات موضوعي نهايي

 

سئوالات موضوعي هندسه2

نويسنده: ADMIN | تاريخ: 5 آذر 1395 | بازديدها: 2028

0

آشنايي با نمونه سئوالات موضوعي امتحانات نهايي مي تواند كمك هاي موثري به دانش آموزان داشته باشد.علاقه مندان براي دريافت نمونه سئوالات موضوعي امتحانات نهايي درس هندسه2 پايه ي سوم متوسطه ، رشته ي رياضي مي توانند به لينك هاي ادامه ي مطلب مراجعه كنند.

 

 

موضوع: سئوالات موضوعي نهايي

 

سئوالات موضوعي جبر و احتمال

نويسنده: ADMIN | تاريخ: 5 آذر 1395 | بازديدها: 1876

0

آشنايي با نمونه سئوالات موضوعي امتحانات نهايي مي تواند كمك هاي موثري به دانش آموزان داشته باشد.علاقه مندان براي دريافت نمونه سئوالات موضوعي امتحانات نهايي درس جبر و احتمال  پايه ي سوم متوسطه ، رشته ي رياضي مي توانند به لينك هاي ادامه ي مطلب مراجعه كنند.


 

موضوع: سئوالات موضوعي نهايي

 

سئوالات موضوعي ديفرانسيل

نويسنده: ADMIN | تاريخ: 3 آذر 1395 | بازديدها: 2083

0

آشنايي با نمونه سئوالات موضوعي امتحانات نهايي مي تواند كمك هاي موثري به دانش آموزان داشته باشد.علاقه مندان براي دريافت نمونه سئوالات موضوعي امتحانات نهايي درس حساب ديفرانسيل و انتگرال پايه ي چهارم متوسطه ، رشته ي رياضي مي توانند به لينك هاي ادامه ي مطلب مراجعه كنند. 

موضوع: سئوالات موضوعي نهايي

 

سئوالات موضوعي حسابان

نويسنده: ADMIN | تاريخ: 3 آذر 1395 | بازديدها: 2481

0

آشنايي با نمونه سئوالات موضوعي امتحانات نهايي مي تواند كمك هاي موثري به دانش آموزان داشته باشد.علاقه مندان براي دريافت نمونه سئوالات موضوعي امتحانات نهايي درس حسابان پايه ي سوم متوسطه ، رشته ي رياضي مي توانند به لينك هاي ادامه ي مطلب مراجعه كنند.


 

 

موضوع: سئوالات موضوعي نهايي

 

دريافت كتب درسي رياضي سال تحصيلي 96-95

نويسنده: ADMIN | تاريخ: 23 خرداد 1395 | بازديدها: 3787

0

رياضي دوستان مي توانند كتب درسي رياضي تمامي پايه ها (چاپ 1395) را از لينك هاي واقع در ادامه ي مطلب دريافت نمايند.

 

 


 

موضوع: كتب درسي

 

نمونه سئوال هندسه تحليلي و جبرخطي

نويسنده: ADMIN | تاريخ: 26 اردیبهشت 1395 | بازديدها: 2611

0
در ادامه ي مطلب نمونه سئوال درس هندسه تحليلي و جبرخطي قابل دريافت است.

موضوع: امتحانات

 

جزوه ي رياضي عمومي1 ( ويژه ي رشته ي حسابداري)

نويسنده: ADMIN | تاريخ: 14 فروردین 1395 | بازديدها: 3360

0

دانشجويان محترم رشته ي حسابداري ، دوره ي كارداني دانشكده هاي فني و حرفه اي مي توانند ، از ادامه ي اين مطلب جزوه ي رياضي عمومي (1) را دريافت نمايند.

 

 

 


 

موضوع: جزوات آموزشي