سئوالات موضوعی کنکور سراسری

از طریق لینک زیر ، دانش آموزان و علاقه مندان می توانند، سئوالات موضوعی کنکور سراسری دو سال اخیر( نظام فعلی) قابل دریافت است. در این فایل ها سئوالات دروس ریاضی به صورت تفکیکی و درس به درس تهیه و تدوین شده و دریافت می باشند. https://drive.google.com/drive/folders/1BGJuXf3A_vxFZu8kuMcqktr0_3ABnJa_?usp=sharing با آرزوی موفقیت برای کلیه دانش آموزان پایه …