نمونه سئوال پایه ۱۲

دانش آموزان و علاقه مندان می توانند نمونه سئوال پایه ی دوازدهم را از لینک های واقع در ادامه ی مطلب دریافت نمایند. این نمونه سئوال ها به منظور آشنایی دانش آموزان با نمونه سئوال نظام جدید آموزشی توسط همکاران استان های مورد اشاره تهیه شده اند و می توانند نمونه ی مناسب برای دبیران …

برنامه ی آزمون هماهنگ شبیه ساز

برنامه ی آزمون های شبیه ساز نوبت دوّم پایه ی دوازدهم متوسطه استان خوزستان را از ادامه ی مطالب دریافت نمایید. اضافه می شود که پس پایان آزمون ها و در صورت دسترسی و دریافت سئوالات در همین سایت منتشر خواهند شد. سئوالات آزمون ریاضی۳ سئوالات آزمون هندسه۳