معرفی کتاب (ریاضی و آمار۳)

کتاب آمادگی برای امتحان نهایی ریاضی و آمار ۳ ویژه ی دانش آموزان پایه ی دوازدهم رشته های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی به درخواست انتشارات مبتکران وبا هدف استفاده دانش آموزان پایه دوازدهم برای موفقیت در آزمون نهایی، کتاب ریاضی و آمار ۳ پایه ۱۲ رشته های ادبیات و علوم …