دریافت جزوات آموزشی ریاضی

نظر به انتشار ویروس کرونا, و لزوم کمک به دانش آموزان ایران زمین در زمینه ی استمرار فرآیند آموزش و یادگیری, در ادامه ی این مطلب برخی از جزوات دروس ریاضی مورد نیاز دبیران و دانش آموزان مقطع متوسطه ( دوره ی دوَم) در ادامه ی این مطلب قابل دریافت است. هزینه ی دریافت صلوات …