جزوه ی ریاضی عمومی ۱

دانش جویان دانشگاه فنی و حرفه ای می توانند از لینک واقع در ادامه این مطلب جزوه ی درسی ریاضی عمومی۱ را دریافت نمایند. اضافه می شود که این جزوه مطابق با سرفصل های دانشگاه فنی و حرفه ای برای دانشجویان فنی دوره ی کاردانی تهیه شده است. جزوه ی ریاضی عمومی ۱ را از …